1. Shko tek menuja
  2. Shko tek permbajtja
  3. Skip to Footer

Departamenti i Kimisë

 Departamenti i Kimisë

Numri i personelit akademik të brendshëm të Departamentit të Kimisë (DK) është 8. Prej tyre 3 Profesorë të Asociuar, 1 Doktorë dhe 4 Lektorë, të cilët janë të katërt në proçes doktorature. Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe përbërjes dhe cilësisë së stafit me kohë të pjesshme. Në vitin akademik 2010 – 2011 llogariten 4 pedagogë me kohë të pjesshme nga keta 3 jane lektore. 

 Prof.Asoc. Raimonda Lilo

Prof.Asoc. Enkela Nocka

Dr. Edlira Baraj

MSc. Edlira Kroj

MSc. Ilva Gjikaj

MSc. Valbona Hoxha

MSc. Dafina Karaj

Njoftime