1. Shko tek menuja
  2. Shko tek permbajtja
  3. Skip to Footer

Publikimi i artikujve dhe punes shkencore ne FIMIF

Ne kuader te rritjes se transparences dhe informimit te publikut, FIMIF do te publikoje te gjitha aktivitete shkencore te zhvilluara nga stafi akademik i ketij fakulteti. Ne te perfshihen, artikuj shkencore te publikuar ne revista te ndryshme, pjesmarrje ne konferenca, projekte individuale apo te perbashketa te shatfit akademik si dhe punime te diplomave te masterit shkencor dhe te doktoratures.

Njoftohet i gjithe stafit akademik per pergatitjen e dosjes personale te aktiviteti shkencor e cila me pas do te dorezohet ne departamentet perkatese ku dhe do te kryhet perzgjedhja e materialeve qe do te publikohen.

FIMIF

Njoftime