1. Shko tek menuja
  2. Shko tek permbajtja
  3. Skip to Footer

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

Numri i personelit akademik të brendshëm të Qëndrës së Gjuhëve të Huaja  është 14. Prej tyre 3 Profesorë të Asociuar, 10 Lektorë, nga të cilët 3 në proces doktorature. Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe përbërjes dhe cilësisë së stafit me kohë të pjesshme. Në vitin akademik 2010-2011 llogariten 8 pedagogë (lektore) me kohë të pjesshme. 

Njoftime