1. Shko tek menuja
  2. Shko tek permbajtja
  3. Skip to Footer

Gr.Statistike – KO

Grupi Statistike – Kerkime Operacionale

 1)   Shpetim           Shehu         Kryetar i grupit

2)    Shpetim             Leka             Anetar

3)    Luela                 Prifti             Anetar

4)    Raimonda          Dervishi        Anetar

5)    Denisa               Salillari          Anetar

6)    Etleva      Beliu Llagami Anetar

7)    Oriana               Zaçaj            Anetar

8)    Endri                 Raço            Anetar

9)    Kleida                Haxhi            Anetar

Njoftime