1. Shko tek menuja
  2. Shko tek permbajtja
  3. Skip to Footer
Gabim
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 46

Dokumente te FIMIF

 

documentsBaza e të dhënave, si dhe arkivimi apo ruajtja e tyre funksionon bazuar në Ligjin Nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, në Rregulloren e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave "Për punën me dokumentet administrative në organet shtetërore", në aktet e tjera ligjore e nënligjore në fuqi.

Dokumentacioni përkatës:

  1. Dosja e dokumenteve themelore të FIM&IF;
  2. Vendimet e Senatit për hapjen e fakulteteve, departamenteve, programeve të studimit, instituteve dhe qendrave;
  3. Rregullore e FIM&IF;
  4. Rregullore e brendshme e Departamenteve
  5. Arkiva, vendime, urdhera

 

Njoftime