1. Shko tek menuja
 2. Shko tek permbajtja
 3. Skip to Footer
Gabim
 • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 46

Zv. Dekani

Zv. DEKANI I FAKULTETIT TE INXHINIERISE MATEMATIKE DHE INXHINIERISE FIZIKE

Prof. As. Dhurata Kuqi


Jeteshkrimi:


Zëvendësdekani përzgjidhet nga Rektori mbi bazën e kandidaturave të propozuara nga Dekani dhe varet prej Dekanit. Zëvendësdekani ka këto kompetenca:
 • Ushtron autoritetin e drejtuesit të fakultetit kur dekani lë postin (mbaron mandatin, jep dorëheqjen, cenon autoritetin e postit);
 • Ndjek zbatimin e planeve e programeve mësimore në departamente apo në qendrën e gjuhëve të huaja;
 • Ndjek dhe kontrollon kurset e specializimit si dhe kualifikimin e personelit akademik të Fakultetit;
 • Harton strukturën vjetore dhe dokumente të tjera të procesit mësimor të Fakultetit dhe ia  paraqet Dekanit për miratim;
 • Në bashkëpunim me Përgjegjësit e Këshillave të Diplomimit harton listat e komisioneve të mbrojtjes së projekt-diplomave dhe ia paraqet për miratim Dekanit;
 • I paraqet Dekanit rastet për masa ndëshkimore (përjashtime) ndaj studentëve universitarë dhe të specializantëve pasuniversitarë për rastet e parashikuara në Rregulloren e Brendshme të Fakultetit, duke marrë edhe miratimin e kryesekretarit;
 • Drejton hartimin e orarit të mësimeve, grafikut të provimeve dhe ndjek zbatimin e tyre;
 • Ndjek mbajtjen dhe plotësimin korrekt të dokumentacionit shkollor nga Sekretaria Mësimore e Fakultetit;
 • Ka në vartësi Sekretarinë Mësimore.

 

Njoftime